POLITYKA PRYWATNOŚCI
Akademia

Choroby tarczycy są coraz większym problemem epidemiologicznym w Polsce. Szacuje się, że na choroby tarczycy cierpi ok. 20% społeczeństwa, ale tylko 50% pacjentów jest zdiagnozowanych i leczonych.


Rozszerzenie od 2015 r. zakresu badań diagnostycznych dostępnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej o USG gruczołu tarczowego, badanie fT3 i fT4 pozwalają na pełniejszą diagnostykę tych schorzeń w gabinecie lekarza rodzinnego.


Ogólnopolski Program Edukacyjny „Akademia Tyreologii Praktycznej” został zapoczątkowany w 2015 r. przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz firmę Merck jako odpowiedź na potrzeby Lekarzy Rodzinnych w zakresie edukacji dotyczącej diagnostyki i leczenia chorób tarczycy i uzyskał patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego.
Prowadzone od 7 lat warsztaty „Akademia Tyreologii Praktycznej” cieszą się zainteresowaniem Lekarzy Rodzinnych i są wysoko ocenianie przez uczestników.
W ciągu ostatnich 7 lat odbyło się 118 warsztatów w całej Polsce oraz 2 webinary, wzięło w nich udział ponad 14 000 lekarzy.


Tematyka warsztatów ATP jest przygotowywana we współpracy KLR oraz towarzystw naukowych PTE i PTT. Nad praktycznym aspektem poruszanych zagadnień czuwa koordynator projektu ze strony KLRwP dr n. med. Wiesława Fabian. Wykłady mają w praktyczny sposób pomóc w diagnostyce i terapii chorób tarczycy w gabinecie Lekarza Rodzinnego. Prezentowane wykłady są przygotowywane przez krajowych ekspertów z zakresu endokrynologii, diabetologii i kardiologii:

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska
Prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska
Prof. dr hab. n med Małgorzata Gietka-Czernel
Prof. dr hab. n med Beata Kos-Kudła
Dr n med. Helena Jastrzębska
Dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
Dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
Prof. dr hab. n. med. Marek Bogdan
Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
Prof. dr hab. n med. Wojciech Zgliczyński
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek
Prof. dr hab. n med. Anhelli Syrenicz
Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
Dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk
Dr n. med. Piotr Jędrusik
Dr n. med. Janusz Strzelczyk
Dr n. med. Tomasz Tomkalski


Agenda minionych warsztatów ATP


Podstawy diagnostyki i leczenia niedoczynności tarczycy.
Niedoczynność tarczycy – prezentacja przypadków.

Wole guzkowe i rak tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego.
Prezentacja przypadków

Podstawy diagnostyki i leczenia nadczynności tarczycy.
Nadczynność tarczycy – opisy przypadków.


Jawna niedoczynność tarczycy – od diagnozy do leczenia.

Wpływ lekarza rodzinnego na rokowanie pacjenta z utajoną niedoczynnością tarczycy.

Guzki tarczycy klinika i diagnostyka

Interpretacja USG tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego.

Warsztaty USG dla lekarzy POZ.


Leczenie operacyjne tarczycy.

Choroby tarczycy u kobiet w okresie prokreacji.

Choroby tarczycy u dzieci.


Podejrzenie zaburzeń funkcji tarczycy w przebiegu innych chorób:

  • Przypadek pacjenta z otyłością i cukrzycą typu 2. i podejrzeniem choroby tarczycy.
  • Przypadek pacjenta z niedokrwistością i podejrzeniem choroby tarczycy.
  • Przypadek pacjenta z chorobą niedokrwienną i podejrzeniem choroby tarczycy.
  • Przypadek pacjenta zaburzeniami rytmu i podejrzeniem choroby tarczycy.

Choroby tarczycy w pytaniach i odpowiedziach.

Dieta w chorobie Hashimoto w ujęciu interdyscyplinarnym.


Nadczynność tarczycy.

Niedoczynność tarczycy a hormony płciowe – funkcja tarczycy w okresie pokwitania, prokreacji i przekwitania.

Kiedy lekarz rodzinny może podejrzewać choroby endokrynologiczne i jak prowadzić wstępną diagnostykę, w jakim trybie kierować do endokrynologa w zakresie chorób nadnerczy.

Skok ciśnienia tętniczego w gabinecie Lekarza Rodzinnego.

Jak śniadanie spożywane w porze obiadu koreluje z rozwojem cukrzycy typu 2.?


Zespół policystycznych jajników w praktyce lekarza rodzinnego

Zapalenia tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego

Choroby przysadki – guzy przysadki

Kołatania serca i nadciśnienie tętnicze u młodych kobiet


Podostre zapalenia tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego

Przewlekłe zapalenia tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego

Niedoczynność przysadki - na co zwrócić uwagę, aby nie pominąć problemu

Niepokojące zmiany endokrynologiczne jakie można przeoczyć w dobie teleporady


Mamy nadzieję, że program „Akademia Tyreologii Praktycznej” jest źródłem wiedzy dla Lekarzy Rodzinnych, a opracowane materiały edukacyjne są pomocne w opiece nad pacjentami ze schorzeniami tarczycy, w codziennej praktyce lekarza rodzinnego.
Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje!

FOTORELACJE Z POPRZEDNICH EDYCJI

Akademia
Copyright 2022 Merck Sp. z o.o.
PL-EUT-00070-22032021